Iedere opleiding tot revalidatiearts wordt regelmatig gevisiteerd. Tijdens visitaties beoordeelt de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) de continuïteit in de begeleiding van de aios, de kwaliteit van het onderwijs, de opleidingsinrichting en de kwalificatie van de opleider(s) en plaatsvervangend opleider(s).

Leden van de VRA kunnen na inloggen de overige content over hulpmiddelen bekijken op deze pagina.


Lees verder over de opleiding revalidatiegeneeskunde