De Werkgroep Transculturele Revalidatie (WTCR) heeft als doel het bevorderen, op peil houden en beschikbaar stellen van deskundigheid op het gebied van de transculturele revalidatiegeneeskunde, en thema’s zoals recht op gezondheid en global health. De werkgroep functioneert onder auspiciën van de VRA en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG).

E: transculturelerevalidatie@revalidatiegeneeskunde.nl

Bestuur

Voorzitter: mw. M. (Marga) Tepper
E: M.Tepper@umcg.nl
Secretaris en penningmeester: dhr. W. (Wim) Otto, sociaal geneeskundige
E: wimcotto@gmail.com

Overige leden

Mw. E. (Esther) Schutte, Secretaris (NVTG)
Mw. A.T. (Alicia) Lucardie, Secretaris (VRA)
Dhr. J.H.M. (Jos) Dekker
Dhr. A.J. (Fons) van Dijk
Mw. A.H.B.C. (Karin) Schepman
Mw. R.A. (Rachel) Zalmijn
Dhr. A. (Adriaan) van Es Buitengewoon lid

Right to Health

De Werkgroep Transculturele Revalidatie heeft een toolkit ontwikkeld waarmee inzicht kan worden verkregen in de mate waarin die Human Rights worden gerealiseerd in de instelling waar men werkt. Deze score methode betreft niet het resultaat van revalidatie-inspanningen maar kwalificaties van de vier pijlers availability, accessability, acceptability en quality of care. Noch zijn revalidatieartsen of arts-assistenten verantwoordelijk voor de situatie waarin een score eventueel niet optimaal is.

Toolkit Right to health, november 2021

Publicaties

‘Global’ revalidatiearts in opleiding (NTR maart 2022)

Alicia Lucarie, Esther Schutte

Documenten