Bewegen en sport dragen bij aan je gezondheid. Dat geldt zeker als je een beperking hebt. Met een actieve of zelfs sportieve leefstijl zorg je ervoor dat je je beter voelt en meer kunt. Alle reden voor de Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) om van bewegen en sport een integraal en herkenbaar onderdeel van de (poli)klinische revalidatiebehandeling te maken. De werkgroep wil het bewustzijn vergroten door te wijzen op de voordelen van een actief leven en de nadelige gevolgen van bewegingsarmoede. Klik hier voor de missie en visie van de werkgroep.

De werkgroep heeft onder andere een set prestatie-indicatoren ontwikkeld, verdiepende vragen opgesteld die je in je instelling kunt stellen aan je revalidatieteams en bijgedragen aan de totstandkoming van de Zorgmodule Bewegen.

Revalidatie Magazine

Klik hier voor het artikel ‘Heeft een leefstijlloket meerwaarde? Dit onderzoek moet antwoord geven’

Bestuur

Voorzitter: mw. dr. J.A. (Janneke) Haisma
E: J.haisma@reade.nl

Secretaris: mw. P. (Petra) Boelens
E: PBoelens@rijndam.nl

Penningmeester: mw. dr. J.A. (Janneke) Haisma
E: J.haisma@reade.nl

E-mailadres werkgroepinfo@wvbsvra.nl

Documenten WVBS

Ledenlijst WVBS 2021
Jaarplan WVBS 2022
Jaarverslag WVBS 2021
Jaarverslag WVBS 2020

Prestatie-indicatoren Bewegen en Sport

De Werkgroep Bewegen en Sport heeft vijf prestatie-indicatoren ontwikkeld. Deze bieden revalidatieartsen, bewegingsagogen, fysiotherapeuten en sport- en beweegconsulenten een duidelijke leidraad bij het in de dagelijkse revalidatiepraktijk integreren van bewegen en sport.

De WVBS nodig je van harte uit om de indicatoren te gebruiken binnen jouw instelling. Klik hier om de volledige set indicatoren en het bijbehorende invulformulier te downloaden.

Inventarisatieonderzoek

De WVBS heeft in het najaar van 2015 een inventariserend onderzoek gehouden. Op die manier kon de werkgroep de indicatoren verder onder de aandacht te brengen. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de thematiek bewegen en sport binnen de revalidatie. In dit artikel staan de resultaten van 2014 en de stand van zaken van medio 2015. Heb je vragen, opmerkingen of verbetersuggesties? Laat het weten via info@wvbsvra.nl.

Extra informatie

Wil je het thema bewegen en sport binnen jouw organisatie uitgebreider bespreken met het revalidatieteam? Maak dan gebruik van deze verdiepende vragen. Interesse in de totstandkoming van de indicatoren en de implementatie ervan? Klik dan hier.

Documenten voor Prestatie-indicatoren Bewegen en Sport

Set indicatoren bewegen en sport
Invulformulier
Verdiepende vragen 
Resultaten onderzoek 2014 (en stand van zaken medio 2015)
Flyer
Poster

Focus op Bewegen en Sport
In de editie 2019 | 2 van het NTR lag de focus op Bewegen en Sport. De Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) heeft voor dit themanummer, als gastredactie, een aantal interessante artikelen verzorgd.
Klik hier om de thema-artikelen te bekijken.