Opleiding

Revalidatie is mensenwerk. Dagelijks werken ongeveer 9000 professionals in de behandeling en verzorging van patiënten. Voor de revalidatie-instellingen is het belangrijk dat deze professionals goed zijn opgeleid.
 
Enthousiaste en goed opgeleide medewerkers zijn van groot belang voor de kwaliteit van zorg. Revalidatie Nederland ondersteunt de instellingen bij hun opleidingsbeleid. Dat doet zij door ondersteuning op het gebied van sturing, capaciteit, financiering en inhoud van opleidingen. 
 

Contactpersoon

Meer informatie over opleidingen kunt u verkrijgen bij beleidsadviseur Karin Braspenning.

Het thema opleiding valt bij Revalidatie Nederland onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie onderzoek, innovatie en kwaliteit.