Jaarlijks doen zo’n 160.000 volwassenen een beroep op medisch specialistische revalidatiezorg. Volwassenen vragen om een andere revalidatiezorg dan kinderen en jongeren. Dat geldt ook voor ouderen die bijvoorbeeld moeten revalideren na een operatie aan een heup of een knie. Kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen komen meestal in aanmerking voor geriatrische revalidatiezorg. Deze zorg vindt plaats in het ziekenhuis of verpleeghuis.

Soorten revalidatie volwassenen

Arbeidsrevalidatie – Revalidatie Volwassenen

Werk voorziet in autonomie, een sociaal netwerk en inkomen. De gevolgen van langdurige uitval zijn vaak groot. Veel mensen komen…

Armamputatie en aanlegstoornissen – Revalidatie Volwassenen

Een arm missen, is heel ingrijpend. Revalidatie helpt om je dagelijks leven voort te zetten en invulling te geven. In…

Beenamputatie en aanlegstoornissen – Revalidatie Volwassenen

Als je een been mist, zal je hiermee moeten leren omgaan. In de revalidatie leer je met deze beperking te…

Brandwonden – Revalidatie Volwassenen

Bij brandwonden kan sprake zijn van verschillende complicaties. Behalve de huid kunnen diverse organen zijn aangetast of belast. Ook is…

Cerebrale Parese – Revalidatie Volwassenen

De aandoening Cerebrale parese (CP) ontstaat als gevolg van een hersenbeschadiging tijdens de zwangerschap of de bevalling. Het kind kan…

Chronische pijn – Revalidatie Volwassenen

Van chronische pijn is sprake wanneer je langer dan zes weken continu of wisselend pijn hebt. Deze pijn kan ineens…

Diabetes – Revalidatie Volwassenen

Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Ze kan leiden tot ernstige complicaties, zoals blindheid,…

Dwarslaesie – Revalidatie Volwassenen

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Die kan bijvoorbeeld ontstaan bij een gebroken rug of nek. Bij een…

Gangbeeldstoornissen / Bewegingsanalyse – Revalidatie Volwassenen

Orthopedische en neurologische aandoeningen kunnen leiden tot bewegingsstoornissen en beperkingen in het dagelijks functioneren. Met moderne apparatuur kan de revalidatiearts…

Handenproblematiek – Revalidatie Volwassenen

Als je je hand of arm niet goed kan gebruiken, ervaar je beperkingen bij de uitvoering van allerlei dagelijkse handelingen….

Hartrevalidatie – Revalidatie Volwassenen

Als je een hartinfarct hebt gehad, heeft dat veel invloed op je dagelijks functioneren. Dat is ook het geval als…

Longrevalidatie – Revalidatie Volwassenen

Chronische longaandoeningen zijn ziekten aan je longen of luchtwegen die niet meer overgaan. Denk bijvoorbeeld aan astma, cara, bronchitis en…

Multitrauma/traumatologie – Revalidatie Volwassenen

We hebben het over ‘multitrauma’ als je meerdere letsels hebt opgelopen door een ernstig ongeval. Er kan sprake zijn van…

Neuromusculaire aandoeningen – Revalidatie Volwassenen

Neuromusculaire aandoeningen (NMA) is een verzamelnaam voor een groot aantal spier gerelateerde ziekten. Het omvat ziekten van de spieren zelf…

Niet-aangeboren hersenletsel – Revalidatie Volwassenen

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is de verzamelnaam voor alle hersenbeschadigingen die niet tijdens of rond de geboorte ontstaan, maar pas (vele…

Oncologische revalidatie – Revalidatie Volwassenen

Kanker is een ingrijpende ziekte. Je kunt hiervan allerlei beperkingen ondervinden in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld een verminderde conditie, vermoeidheid,…

Overige organen – Revalidatie Volwassenen

Bij aandoeningen aan andere organen dan het hart of de longen kan revalidatie helpen. Bijvoorbeeld om te leren omgaan met…

Progressief neurologische aandoeningen – Revalidatie Volwassenen

Dit zijn aandoeningen aan het zenuwstelsel die in de loop van de tijd verergeren, zoals ALS, MS, ziekte van Parkinson…

Reumarevalidatie – Revalidatie Volwassenen

Reuma is een verzamelnaam voor een groot aantal pijnlijke en langdurige aandoeningen in en rond de gewrichten. Ernstige reumatische aandoeningen…

Spasticiteit – Revalidatie Volwassenen

Veel mensen lijden aan toenemende spierspanning of spierspasmen, oftewel spasticiteit. Hierdoor voelen de spieren in je armen en benen erg…

Sportrevalidatie – Revalidatie Volwassenen

Revalideren is nodig wanneer je een blessure of klacht hebt opgelopen. Dat kan gebeurd zijn tijdens het sporten of je…

Spraak/taalstoornissen – Revalidatie Volwassenen

Spraak- en taalstoornissen zoals afasie, spraakapraxie en dysartrie kunnen een gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel. Ze treden bijvoorbeeld op na…

Voetproblematiek – Revalidatie Volwassenen

Enkel- en voetklachten kunnen grote beperkingen veroorzaken. Je kunt dan meestal niet lang staan of ver lopen. De revalidatiearts bepaalt…

Vroeg intensieve neurorevalidatie – Revalidatie Volwassenen

Revalidatieartsen kunnen het programma Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) starten zodra een comapatiënt stabiel is en niet meer afhankelijk van apparatuur…

Whiplash – Revalidatie Volwassenen

Een whiplash is een heftige slingerbeweging van je hoofd ten opzichte van je romp door een ongeval. Over het algemeen…

Gerelateerde artikelen Revalidatie Magazine

Vernieuwde aanpak voor revalidatie na IC-opname

Een intensive care opname kan ingrijpend zijn. Ook na ontslag kan de opname nog veel impact hebben op het leven…

Een app en ondersteuning geven patiënt Rob (73) de regie over de behandeling van ALS

Met nieuwe wetenschappelijke projecten, vullen revalidatieartsen en onderzoekers de kennishiaten uit de recente Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. Het digitale zorgplatform ALS Thuismeten…

Van kinderzorg naar volwassenzorg: ‘Zorg voor een soepele overgang en geen harde knip’

Stel je voor: je bent een tiener in revalidatie. Je zit in een ingrijpende fase van je leven en moet…

Gerelateerde artikelen Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

De inzet van digitale zorgtechnologieën binnen de medisch specialistische revalidatie

Uit de praktijk Met de druk op de zorg en het tekort aan zorgprofessionals is het belangrijk voor een patiënt…

Waar is de revalidatiegeneeskunde in het publieke debat?

Opinie-artikel De revalidatie erkent als geen andere medische discipline dat de context waarin we leven ons functioneren beïnvloedt. Tegelijkertijd wordt…